Co to jest OPEC i jakie państwa wchodzą w jej skład? Blog o biznesie

W przeciągu zaledwie kilku miesięcy ceny surowca wzrosły o kilkaset procent, a jego import został praktycznie wstrzymany. To spowodowało, że Stany Zjednoczone zaczęły borykać się z problemem braku paliwa na stacjach benzynowych. W tym czasie sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie była bardzo napięta. Nieustanne konflikty doprowadziły w końcu do wprowadzenia całkowitego bojkotu gospodarczego Izraela ze strony Ligi Państw Arabskich, zrzeszającej kraje wywodzące się z jednego kręgu kulturowego i wyznaniowego.

OAPEC to skrót od Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, co oznacza Organizację Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową. OPEC to skrót od nazwy organizacji wybór brokera forex z języka angielskiego, czyli Organization of the Petroleum Exporting Countries. Tłumacząc na język polski jest to Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową.

  • Rosja będąca częścią grupy OPEC+ nie zawsze dąży do porozumienia, co również silnie wpływa na ceny surowca.
  • Dotyczy to jednego konkretnych firm działających w wymiarze wyżej wymienionych gospodarek.
  • Pozwala to krajom OPEC wywierać ogromny wpływ na kształtowanie cen surowca, poprzez zwiększanie lub zmniejszanie wydobycia.
  • OPEC skupia się głównie na państwach Afryki, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej.
  • W 2020 państwa członkowskie OPEC posiadały ok. 40-procentowy udział w rynku sprzedaży ropy naftowej oraz ok. 70 procent światowych rezerw tego surowca[3].

Teraz jednak podjęto decyzję o utrzymaniu wielkości produkcji, co zbiegło się z datą rozpoczęcia unijnego embarga i limitu cen na ropę. Wiele osób nie wiedząc czym jest OPEC, zastanawia się na tym, czy to nie jest to samo co OAPEC. Tak jak już wspomnieliśmy, OPEC to skrót od Organization of the Petroleum Exporting Countries, co oznacza Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową.

Które kraje NIE poradzą sobie z kryzysem naftowym?

W 2020 państwa członkowskie OPEC posiadały ok. 40-procentowy udział w rynku sprzedaży ropy naftowej oraz ok. 70 procent światowych rezerw tego surowca[3]. Opec Co To regularnie spotyka się, aby omówić politykę cenową i wydobycie. Jako organizacja ma wpływ na to, ile ropy naftowej jest wydobywane przez jej państwa członkowskie i jaka jest jej cena. W celu kontrolowania rynku i utrzymywania wysokich cen, członkowie Opecu Co To czasami zmniejszają swoje wydobycie. Decyzje Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową mają ogromny wpływ na cenę surowca, a co za tym idzie, na kondycję światowej gospodarki. Można było przekonać się o tym także przy okazji epidemii koronawirusa, kiedy to na jej początku cena ropy naftowej zaczęła spadać ze względu na drastyczny spadek popytu.

  • Niedługo po zakończeniu II wojny światowej rosnący na znaczeniu rynek ropy był kontrolowany przez wielkie koncerny naftowe.
  • Z racji tego, że kraje OPEC kontrolują pokaźne złoża strategicznego surowca ich wspólny głos ma duża siłę przebicia i realny wpływ na poziom cen ropy, ale też innych powiązanych produktów na całym świecie.
  • A jednym z ważniejszych członkowskie jest też Wenezuela – jedyny amerykański kraj w OPEC.
  • Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową została utworzona w 1960 roku w Bagdadzie, w Iraku.
  • Relewantność organizacji przypada jednak na okres globalnego kryzysu naftowego i lata siedemdziesiąte (głównie 1973 – 1974).

Oscylator Stochastyczny (skrót STS) to jedno z najbardziej znanych narzędzi analizy technicznej. Niedługo po powołaniu organizacji do życia stała się ona litdx: ostatnia szansa na głosowanie na nagrody po stronie kupna grupą o międzynarodowym znaczeniu i pokrywała ok. 80 proc. Pierwszy na liście, Ekwador należał do OPEC od 1973 do 1992 roku i następnie od 2007 do 2020.

Można było zauważyć to na początku epidemii koronawirusa, o czym już wspominaliśmy. Kraje rozwinięte dostrzegły, że uzależnienie od chwiejnego i niestabilnego politycznie regionu niesie bardzo duże ryzyko w postaci braku płynności dostaw, stabilności cen i swobody dostępu do surowca. Doprowadziło to do przewartościowania polityki krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Ruch ten bardzo mocno wpłynął na sytuację gospodarczą USA, które importowały wówczas ok. 40 proc.

Niedługo po zakończeniu II wojny światowej rosnący na znaczeniu rynek ropy był kontrolowany przez wielkie koncerny naftowe. Siedem największych globalnych spółek utworzyło międzynarodowy kartel, tzw. Siedem Sióstr, który przejmował większość dochodów z wydobycia i sprzedaży surowca energetycznego.

Putin carem światowego rynku energetycznego

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową.Celem organizacji jest kontrolowanie światowego wydobycia ropy naftowej, poziomu cen i opłat eksploatacyjnych. Co to jest OPEC i jakie zrzesza kraje powinien wiedzieć każdy, kto interesuje się inwestycjami w ropę naftową. W dużej mierze to właśnie od tego jakie działania podejmuje organizacja, zależy to jak kształtuje się jej cena.

Czy Irak wyłamie się z porozumienia naftowego OPEC+? Notowania ropy WTI oraz Brent

OPEC jest zazwyczaj zaliczany do grona głównych graczy na światowym rynku ropy naftowej. OPEC może wpływać na ceny ropy naftowej poprzez regulowanie ilości produkcji. Kiedy OPEC zmniejsza produkcję, ceny ropy naftowej wzrastają, ponieważ popyt na ropę naftową jest większy niż podaż. W 2020 roku państwa należące do Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową miały aż 40 proc. Udział w światowym rynku ropy, a globalne rezerwy surowca w aż 70 proc.

Pierwotnie siedziba organizacji znajdowała się w Genewie, jednak w 1965 roku została przeniesiona do Wiednia z powodu nie udzielenia przez Szwajcarię OPEC statusu organizacji międzynarodowej. Taki wybór miejsca siedziby wynikał z faktu, iż zarówno Szwajcaria jak i Austria są państwami neutralnymi. Kraje należące do OPEC to przede wszystkim państwa Bliskiego Wschodu oraz Afryki. cena xrp musi przełamać ten kluczowy opór, aby odzyskać uparty pęd cointelegraph A jednym z ważniejszych członkowskie jest też Wenezuela – jedyny amerykański kraj w OPEC. Nadal jednak sądzimy jednak, że Rada może powrócić do zaostrzania polityki pieniężnej na początku 2023 r., kiedy gospodarka zacznie ponownie nabierać rozpędu. Jest to przede wszystkim związane z przewidywanym przez nas osłabieniem kursu złotego w najbliższych miesiącach.

Złoto króluje, a rentowności światowych obligacji spadają

Wzrost prawdopodobnie będzie napędzany przez Indie, Chiny, Afrykę i Bliski Wschód. OPEC podniósł średnio- i długoterminowe prognozy globalnego popytu na ropę naftową. Grupa uważa, że sektor będzie wymagał inwestycji o wartości 14 bln USD, żeby sprostać wzrostowi – przekazała w poniedziałek CNBC.

Ropa naftowa na drodze do piątego z kolei wzrostowego miesiąca. Ceny ropy Brent oraz WTI

Organizacja Państw Eksportujących Ropa Naftowa (OPEC) to największa na świecie organizacja gospodarcza, w skład której wchodzi 14 państw. Głównym celem OPEC jest wspólna regulacja poziomu produkcji i cen ropy naftowej na rynkach globalnych. Skoro tematem przewodnim są państwa należące do OPEC to w pierwszej kolejności musimy dowiedzieć się czym jest ta organizacja. Jak sama nazwa wskazuje skupią ona państwa, które posiadają złoża ropy naftowej, eksploatują je i eksportują. OPEC kontroluje produkcję i ceny ropy naftowej, aby utrzymać stabilne ceny.

Podstawowym celem instytucji była ochrona wspólnych interesów poprzez prowadzenie spójnej polityki naftowej, ujednolicenie strategii handlowej i decydowanie o cenie surowca. W XX wieku organizacja miała duży wpływ na kształtowanie się rynku ropy naftowej, głównie przy produkcji i cen. OPEC – z tym skrótem wielu z nas się spotkało, lecz mało kto wie, co on oznacza. OPEC skupia kilkanaście państw, które posiadają znaczne złoża i wydobycie ropy naftowej. Typologizując organizację ze względu na charakter współpracy pomiędzy podmiotami wchodzącymi w jej szeregi, można powiedzieć, że OPEC jest organizacją kartelową. Tego rodzaju praktyka nielegalna jest między innymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych.

Czy cena miedzi w obliczu oczekiwanego wzrostu popytu będzie rosnąć? Kurs ropy BRENT/WTI w odwrocie

OPEC stara się utrzymać ceny ropy naftowej na stałym poziomie, aby zapewnić stabilność i wzrost gospodarczy. Organizacja została założona w 1960 roku w Bagdadzie przez państwa arabskie, które chciały uzyskać większy wpływ na rynek ropy naftowej. Obecnie państwa członkowskie Opecu Co To obejmują Algierię, Angola, Arabię Saudyjską, Ekwador, Irak, Iran, Kuwejt, Libię, Nigeria, Katar, ZEA, Venezuela, Wenezuelę i Wietnam.

W tym miejscu warto wspomnieć, że obok OPEC działa grupa OPEC+, do której należą kraje OPEC, a także Rosja i Stany Zjednoczone, czyli kraje należące do czołówki największych producentów ropy naftowej na świecie. Jeśli państwa OPEC zdecydują się na obniżenie wydobycia ropy naftowej, jej cena powinna pójść w górę. To czy tak będzie zależy oczywiście od czynników mikro- i makroekonomicznych. Niższe wydobycie ropy oznacza spadek podaży, a to z kolei niesie za sobą wzrost cen. Trudno wyobrazić sobie państwa należące do OPEC bez Kataru, który posiada stosunkowo duże złoża ropy, ale wystąpił z organizacji w 2019 roku, po 60 latach obecności. Powodem było zdegradowanie wydobycia ropy o koncentracja na produkcji skroplonego gazu ziemnego (LNG), którego Katar jest największym eksporterem na świecie.

Ponownie wstąpiła w styczniu 2016, ale po upływie zaledwie 10 miesięcy zawiesiła swoje członkostwo. Powodem był fakt, że Indonezja z eksportera stała się importerem ropy i nie była w stanie wywiązać się z narzuconych przez OPEC poziomów eksportu. Podobnie jak w przypadku Ekwadoru jednym z powodów był też brak zgody na zmniejszenie produkcji o 5% w 2016 roku. Organizacja powstała w 1960 roku w Bagdadzie, a jej siedziba znajduje się, co ciekawe w Wiedniu.

Umożliwia to współpracę w dziedzinie rozwoju technologii, działań na rzecz poprawy jakości produktów i ich dystrybucji, a także wsparcie polityki i działań ekonomicznych. Niestety, wprowadzony kod rabatowy jest niepoprawny lub wygasł. To odzwierciedla nieprzewidywalność podaży i popytu w nadchodzących miesiącach.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top